EKZERCARO

de la lingvointernacia Esperanto

 

1.

ALFABETO

Nomoj de la literoj: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go,ĝo, ho, ĥo, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo,to, u, ŭo, vo, zo.

 

2.

Ekzerco de legado.

Al. Bá-lo. Pá-tro. Nú-bo. Cé-lo.Ci-tró-no. Cén-to. Sén-to. Scé-no. Scí-o.Có-lo. Kó-lo. O-fi-cí-ro. Fa-cí-la. Lá-ca.Pa-cú-lo. Ĉar. Ĉe-mí-zo. Ĉi-ká-no.Ĉi-é-lo. Ĉu. Fe-lí-ĉa. Cí-a.Ĉí-a. Pro-cé-so. Sen-ĉé-sa Ec. Eĉ. Ek. Da.Lú-do. Dén-to. Plén-di. El. En. De. Té-ni. Sen.Vé-ro. Fá-li. Fi-dé-la. Trá-fi. Gá-lo.Grán-da. Gén-to. Gíp-so. Gús-to. Lé-gi.Pá-go. Pá-ĝo. Ĝis. Ĝús-ta.Ré-ĝi. Ĝar-dé-no. Lón-ga. Rég-no.Síg-ni. Gvar-dí-o. Lín-gvo. Ĝu-á-do.Há-ro. Hi-rún-do. Há-ki. Ne-hé-la.Pac-hó-ro. Ses-hó-ra Bat-hú-fo. Hó-ro.Ĥó-ro. Kó-ro. Ĥo-lé-ro. Ĥe-mí-o.I-mí-ti. Fí-lo. Bír-do. Tró-vi. Prin-tém-po.Min. Fo-í-ro. Fe-í-no. I-el. I-am. In. Jam. Ju. Jes. Ju-ris-to.Kra-jó-no. Ma-jés-ta. Tuj. Dó-moj. Ru-í-no.Prúj-no. Ba-lá-i. Pá-laj. De-í-no. Véj-no.Pe-ré-i. Mál-plej. Jús-ta. Ĵus. Ĵé-ti.Ĵa-lú-za. Ĵur-nálo. Má-jo. Bo-ná-ĵo.Ká-po. Ma-kú-lo. Kés-to. Su-ké-ro. Ak-vo.Ko-ké-to. Li-kvó-ro. Pac-ká-po.

 

3.

Ekzerco de legado.

Lá-vi. Le-ví-lo. Pa-ró-li. Mem.Im-plí-ki. Em-ba-rá-so. Nó-mo. In-di-fe-rén-ta.In-ter-na-cí-a. Ol. He-ró-i. He-ro-í-no. Fój-no.Pí-a. Pál-pi. Ri-pé-ti. Ar-bá-ro. Sá-ma.Stá-ri. Si-gé-lo. Sis-té-mo. Pe-sí-lo.Pe-zí-lo. Sén-ti. So-fís-mo. Ci-pré-so. Ŝi.Pá-ŝo. Stá-lo. Ŝtá-lo. Vés-to.Véŝ-to. Dis-ŝí-ri. Ŝan-cé-li.Ta-pí-ŝo Te-o-rí-o. Pa-tén-to. U-tí-la. Un-go.Plú-mo. Tu-múl-to. Plu. Lú-i. Kí-u. Ba-lá-u.Tra-ú-lo. Pe-ré-u. Ne-ú-lo. Fráŭ-lo.Paŭ-lí-no. Láŭ-di. Eŭ-ró-po.Tro-ú-zi. Ho-dí-aŭ. Vá-na. Vér-so.Sól-vi. Zór-gi. Ze-ní-to. Zo-o-lo-gí-o.A-zé-no. Me-zú-ro. Ná-zo. Tre-zó-ro.Mez-nók-to. Zú-mo. Sú-mo. Zó-no. Só-no.Pé-zo. Pé-co. Pé-so. Ne-ní-o. A-dí-aŭ.Fi-zí-ko. Ge-o-gra-fí-o. Spi-rí-to. Lip-há-ro.In-díg-ni. Ne-ní-el. Spe-gú-lo. Ŝpí-no.Né-i. Ré-e. He-ró-o. Kon-scí-i. Tra-e-té-ra.He-ro-é-to. Lú-e. Mó-le. Pá-le. Tra-í-re.Pa-sí-e. Me-tí-o. In-ĝe-ni-é-ro. In-sék-to.Re-sér-vi. Re-zér-vi.

 

4.

Ekzerco de legado.

Citrono. Cento. Sceno. Scio. Balau. Ŝanceli. Neniel.Embaraso. Zoologio. Reservi. Traire. Hodiaŭ. Disŝiri. Neulo. Majesta.Packapo. Heroino. Pezo. Internacia. Seshora. Cipreso. Stalo. Feino. Plu.Sukero. Gento. Indigni. Sigelo. Krajono. Ruino. Pesilo. Lipharo. Metio.Ĝardeno. Sono. Laŭdi. Pale. Facila. Insekto. Kiu. Zorgi. Cikano.Traetera. Sofismo. Domoj. Spino. Majo. Signi. Ec. Bonaĵo. Legi. Iel.Juristo. Ĉielo. Ĥemio.

 

5.

Patro kaj frato. ― Leono estas besto. ― Rozoestas floro kaj kolombo estas birdo. ― La rozo apartenas al Teodoro.― La suno brilas. ― La patro estas sana. ― La patro estastajloro.

 

6.

Infano ne estas matura homo. ― La infano jam neploras. ― La ĉielo estas blua. ― Kie estas la libro kaj lakrajono? ― La libro estas sur la tablo, kaj la krajono kuŝas sur lafenestro. ― Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. ― Jenestas pomo. ― Jen estas la pomo, kiun mi trovis. ― Sur la terokuŝas ŝtono.

 

7.

Leono estas forta. ― La dentoj de leono estas akraj.― Al leono ne donu la manon. ― Mi vidas leonon. ― Resti kunleono estas danĝere. ― Kiu kuraĝas rajdi sur leono? ― Miparolas pri leono.

 

8.

La patro estas bona. ― Jen kuŝas la ĉapelode la patro. ― Diru al la patro, ke mi estas diligenta. ― Mi amasla patron. ― Venu kune kun la patro. ― La filo staras apud lapatro. ― La mano de Johano estas pura. ― Mi konas Johanon. ―Ludoviko, donu al mi panon. ― Mi manĝas per la buŝo kaj flarasper la nazo. ― Antaŭ la domo staras arbo. ― La patro estas enla ĉambro.

 

9.

La birdoj flugas. ― La kanto de la birdoj estasagrabla. ― Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. ― Laknabo forpelis la birdojn. ― Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per laoreloj. ― Bonaj infanoj lernas diligente. ― Aleksandro ne volaslerni, kaj tial mi batas Aleksandron. ― De la patro mi ricevis libron,kaj de la frato mi ricevis plumon. ― Mi venas de la avo, kaj mi iras nunal la onklo. ― Mi legas libron. ― La patro ne legas libron, sed liskribas leteron.

 

10.

Papero estas blanka. ― Blanka papero kuŝas sur latablo. ― La blanka papero jam ne kuŝas sur la tablo. ― Jenestas la kajero de la juna fraŭlino. ― La patro donis al midolĉan pomon. ― Rakontu al mia juna amiko belan historion. ―Mi ne amas obstinajn homojn. ― Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro!― Bonan matenon! ― Ĝojan feston! (mi deziras al vi). ―Kia ĝoja festo! (estas hodiaŭ). ― Sur la ĉielo staras labela suno. ― En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidasla palan lunon kaj la belajn stelojn. ― La papero estas tre blanka, sedla neĝo estas pli blanka. ― Lakto estas pli nutra, ol vino. ―Mi havas pli freŝan panon, ol vi. ― Ne, vi eraras, sinjoro: via panoestas malpli freŝa, ol mia. ― El ĉiuj miaj infanoj Ernestoestas la plej juna. ― Mi estas tiel forta, kiel vi. ― El ĉiujsiaj fratoj Antono estas la malplej saĝa.

 

Reen


Hosted by uCoz