Miaj impresoj pri la 60a IJK (Rusio, julio 2004)
(la artikolo aperis aŭtune en "TEJO Tutmonde")


IJK-60: "Kule kaj betule"

   La Rusia IJK estis por mi la unua. Mi povas diri eĉpli - ĝi estis por mi la unua internacia aranĝo eksterUkrainio. Memkompreneble, la impresoj estas ege multaj kaj- ĉu mirinde? - ili ja pozitivas. Tamen pri kelkaj aferojmi restis iom nekontenta.
   Plej granda strangaĵo, laŭ mi, estis la loko, kieokazis la kongreso. Mi bonege komprenas, ke la organizantojjam neunufoje uzis tiun bazejon, ke estas multe pli facileiri la jam tretitan vojon, ol serĉi novajn itinerojn, sedtamen... Organizi tiel grandan aranĝon ie meze de vastajRusiaj kampoj kaj arbaroj tute for de la civilizo estas, laŭmi, iom strange. Se la Kongreso estus okazinta en iu plitaŭga loko, eblus aranĝi ankaŭ pli vastan informadon pri laaranĝo. Fakte, ankaŭ ĉi tie oni ja organizis tion - aperisartikolo en la regiona ĵurnalo, kelkaj televidistoj ion filmisdum la kongreso, sed ĉio ĉi odoris por mi je malseriozeco(sufiĉas diri, ke la artikolo en la ĵurnalo nomiĝis "Junekajkune" - jes, ĝuste tiel!).
   La dua malagrablaĵo por mi estis la programo. Ĝi tute neestis maldensa - eĉ male, ĝi estis tro streĉa. La programerojtute ne estis enuigaj - male, multaj eroj estis treege interesaj.Kio do min tiel malĝojigis? Mi sincere atendis, ke en la programoestos pli multe da programeroj, dediĉitaj al la movadaj, lingvaj,E-kulturaj demandoj. Ve, la misproporcio estis tro granda, laŭ mi.Oni amase okupigis la partoprenantojn pri plej neimageblaj aferoj(transirado al nirvano, perlumado, kurso de masaĝo, rokenrolo,mur-grimpado, te-trinkado ktp ks), dum la eroj, almenaŭ iom rilatajal E aperis nur sporade kaj epizode.
   La tria afero, kiu min iom deprimis - estis tro multe da ruslingvajkrokodiloj. Mi havis la impreson, ke Rusia E-movado perforte devigisĉiujn homojn, ĵus eksciintajn pri Esperanto, veni al la aranĝo kajmalagrabligi la internacian etoson. Sed ni ne cedis! La etosotamen estis bonega!
   Nu kaj laste mi menciu teruran kaj torturan varmegon kaj hordojnda kuloj, kiuj kune kun betuloj (nekutimaj por mi, kiu alkutimiĝisal pinarbaroj) estis tiel frapa karakterizaĵo de la kongreso, keĝia temo tute facile povus esti ne "June kaj kune", sed "Kule kajbetule". Kaj de varmego, kaj de kuloj mi savis min kelkfoje tage uzantela basenon (eĉ pli ĝuste - kuvegon), kies magie verda akvo (ĉuestis la organizantoj, kiuj esperantigis ĝin?) fortimige efikis kajkulojn kaj varmegon.
   Por rakonti pri ĉio alia mi havas nur bonajn vortojn. Malgraŭ miagrumblado pri la programo, mi ĉiam povis okupiĝi pri io interesa. Multeda tempo mi pasigis partoprenante en la seminario "Flugiloj de malfacilavento". Ĉiuvespere okazis riĉa kaj interesa koncerta programo (minpersone plej impresis la bando "Perdita Generacio"). Nokte paralelefunkciis diskoteko (kies laŭta krokodila muziko sonis tra la tutaĉef-konstruaĵo), drinkejo (kie same sonis plejparte krokodila muziko)kaj kafejo. Pri la muziko, uzata en la kafejo mi ne certas, sed troauzado de krokodilaĵoj en muzika programo estis por mi iom miriga - onipovus utiligi la okazon por prezenti kaj ĝuigi bonajn E-muzikaĵojn.
   Aparte memorinda estas la grupa laboro, dum kiu ĉiu teamo preparissurscenigon de iu rusa fabelo en plej freneza ĝenro. Laŭ miaj observoj,plej plaĉis al la spektantoj la fabelo "Kabaneto", prezentita kieljapana animaciaĵo. Multis diversaj kvizoj (inter ili mi longe memoros laludon "Divenu melodion" (Esperantan melodion, kompreneble), kiun mi jagajnis), amuzaĵoj (oni verŝajne longe memoros pantomim-prezentojn deKonstantin MALASAJEV). Kaj kompreneble, aparte menciindas la neripeteblaE-etoso, kiun la partoprenantoj malgraŭ ĉio aranĝis, subtenis kaj ĝuis!Aparte agrable estis komunikiĝi kun novaj konatoj dum tag- aŭ vespermanĝojen la manĝejo, kies pladoj al mi persone tre plaĉis.
   Do, multas, multegas la impresoj pri tiu IJK, kiun mi ja memoros dumla tuta vivo: mia unua IJK malgraŭ ĉiuj siaj kuloj, krokodiloj kajmalperfektaĵoj estis bona aranĝo. Kaj mi jam nun scivolemas - ĉusekvajare niaj polaj geamikoj sukcesos prepari ion eĉ pli interesan?

Al komenco


Hosted by uCoz