"Velura Sezono" - 2004
(Krimeo, Jalto, 11-19 sep 2004)

(la mallongigita versio de l' artikolo aperis aŭtune en "La ondo de Esperanto")


"Velura sezono" - 2004

   Ĉi-septembre en Jalto (Krimeo, Ukrainio) post pliol 15-jara interrompo denove okazis la iam furorafestivalo "Velura sezono", kiu en la 80-aj jaroj estisunu el la plej popularaj E-aranĝoj de eksa Sovetio.Ekde la 11-a ĝis la 19-a de septembro la aranĝonsume partoprenis iom pli ol 90 personoj el Ukrainio,Rusio, Belorusio, Usono, Francio, Hungario, Pollando,Svedio, Litovio kaj Japanio. Inter la partoprenantoj estiskaj komencantoj, kaj spertaj esperantistoj; eĉ kelkajfamaj E-aŭtoroj kaj plenumantoj. La semajno plenis jeplaĝumado kaj ekskursoj tra la Suda Bordo de Krimeo;okazis kelkaj turistaj marŝoj. Ĉiutage okazis dunivelajE-kursoj; estis okazigitaj kelkaj temaj prelegoj-diskutrondoj: pri E-muziko, bahaismo, "Pasporta Servo"kaj vojaĝoj pere de Esperanto (notindas, ke laaranĝon partoprenis mondvojaĝanto el Japanio, kiesturneo tra dekoj da landoj daŭras jam pli ol 3 jarojn).Ĉiu vespero estis plena de amika etoso, gitarludokaj kantado.
   Tamen la plej distinga trajto de la aranĝo estis tiesmalfermiteco al neesperantista publiko (la renkontiĝonpartoprenis kelkaj bardoj-neesperantistoj) kaj grandaatento al informado pri E. Dank' al modela laboro deEŭgenia Zvereva el Kievo la gazetar-komuniko pri laaranĝo estis anticipe distribuita al kelkaj grandajnovaĵ-agentejoj de Ukrainio. Dum la aranĝo mem en laurba biblioteko okazis gazetar-konferenco, kiun postsekviskomuna koncerto de la partoprenantoj en la Livadia orgenahalo. La rezulto de la informa kampanjo estas pli olsolida: mencioj pri la festivalo aperis en kelkaj gravajukrainiaj ttt-ejoj, preskaŭ ĉiuj ĵurnaloj de Jalta kajkelkaj tutkrimeaj ĵurnaloj publikigis favorajn artikolojn;pri la aranĝo raportis jaltaj televido kaj radio kajankaŭ tutukrainia televid-kanalo ICTV (kies ĵurnalistojfilmis la gazetar-konferencon).
   Krome la partoprenantoj organizis 3 (!) malfermajnkoncertojn por la urbanoj, la prezentadoj okazis en la urbakulturdomo kaj unufoje - en la centra placo de la urbo subla ĉielo. La koncertoj estis aparte brilaj kaj dancigajdank' al fama E-stelulo JoMo (li havis unu recitalon kajpartoprenis ankaŭ aliajn du koncertojn kiel ordinarapartoprenanto), kies veno en Jalton multe kontribuis alsukceso de la aranĝo. Dum ĉiu koncerto okazis informadopri Esperanto. Ne estos troigo diri, ke la aranĝoestis bona modelo por estontaj informaj kampanjoj.
   Kiel mankojn de la aranĝo oni povas nomi iom maldensanprogramon, kelkajn organizajn kaj loĝ-problemetojn kaj ankaŭiom nesufiĉan reklamadon de la koncertoj - ilin vizitis netiom multe da homoj, kiom oni esperis (eble kulpas la fakto,ke en Jalto samtempe okazis 5 aliaj grandaj festivaloj). Sedĉiu komenco estas malfacila; sekvajare la organizantojnepre konsideros la ĵusan sperton.
   Por la sekva festivalo oni planas eĉ pli grandigi lakvanton de partoprenantoj-neesperantistoj, invitante famajnbardojn kaj kanto-plenumantojn, do la aranĝo nepre evoluigosla informadajn sukcesojn kaj atingojn. Tamen ni tutkoreinvitas ankaŭ esperantistojn, kiuj neniuokaze enuos enla plej fama ripoz-loko de eksa Sovetio. Bonvenon en Jaltonpor "Velura sezono - 2005".


   Sube vi povas elekti inter kelkaj fotoj de la aranĝeroj (la fotoj estassufiĉe grandaj, sed, eble, ne tre bonkvalitaj!):

Momento dum gazetar-konferenco; parolas Ĵenja Zvereva (Kievo)

Feliĉaj partoprenantoj post la surstrata
koncerto de JoMo.

Komuna manĝado de fruktoj en plaĝo.

JoMo koncertas.

La publiko frenezas dum koncerto de JoMo.

 

Al komenco


Hosted by uCoz